CURSUS DF

In 2020-2021 heb ik mijn lezing/workshop DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE en SERIES MAKEN in een digitale lessenserie verwerkt. Vanaf 1 oktober 2020 is de lessencyclus gepubliceerd op documentaire.fotopetervantuijl.nl. Deze website is uitsluitend te bezoeken voor cursisten die zich hebben ingeschreven. Inmiddels worden geen nieuwe cursisten meer toegelaten.

enkele reacties van cursisten:

“De kracht van de cursus is dat je de theorie koppelt aan concrete en aansprekende voorbeelden. Het doornemen van leerstof heb ik telkens als een traktatie ervaren. Vaak wachtte ik in ongeduld op de volgende paragraaf.” [Willy]

“Ik heb erg genoten van je lessencyclus. Waar ik wel eens heb gezegd dat ik moeite had met de afwisseling van de niveaus in de lessen, kom ik daar op terug. Je neemt juist ook beginners mee die zich nog willen/moeten oriënteren op de richting die zij met hun fotografie willen inslaan. De titel van de cyclus geeft de suggestie dat het om een bepaald soort fotografie gaat, maar m.i. is het veel meer dan dat. Het is een pleidooi voor “serieuze” fotografie die ergens over gaat. Je maakt duidelijk dat zowel journalistieke als conceptueel/autonome werkwijzen allemaal tot het domein van de DF kunnen behoren en dat ook de genrebenadering van portret, landschap of stilleven onder de paraplu van DF kunnen vallen. Is het daarmee nog onderscheidend? Zeker wel ! Het verschil zit hem m.i. in de intentie van de fotograaf, de behoefte om een verhaal te vertellen.” [Louis]

Voor mij was deze Documentaire Fotografie lessen de 1e op dit gebied. Ik vond het zeer uitgebreid. Ik ben blij dat er een e-book komt, ik maakte zelf al notities maar een naslagwerk is voor mij belangrijk. Vooral omdat het niet mijn “dagelijkse” fotografie is. [Gery]

Het was allemaal zeer leerzaam en duidelijk, ik zou zo’n zelfde lesprogamma ook graag voor “creatieve fotografie”. Volgen. Sommige delen waren echter ook bruikbaar voor andere takken van fotografie dan documentaire fotografie. [Rosemary]

Er is goed nieuws!

De lessenserie Documentaire Fotografie komt namelijk in het najaar van 2021 uit als een E-book!

Het E-boek verschijnt 1 oktober aanstaande. Inschrijven kan nu al!

De lessenserie bestaat uit 6 lessen met in totaal 25 paragrafen. Vanaf 1 oktober 2021 zal de lessencyclus verschijnen als e-book met een bijbehorende website.

Het E-boek is gratis te bestellen door je in te schrijven via het E-book formulier. Inschrijven kan nu al maar de website/cursus start per 1 oktober 2021.

Met de aanschaf van het E-boek word je geregistreerd als cursist van de lessencyclus Documentaire Fotografie. Ik schrijf je als cursist in op je naam (voornaam en achternaam) en geef je een voorlopig wachtwoord. Dat wachtwoord kun je zelf wijzigen. Ook in een later stadium kun je je wachtwoord altijd wijzigen.

Je krijgt rechten om opdrachten die je in het kader van de lessencyclus maakt, zelf te publiceren op de website. Je auteursrechten blijven beperkt tot eigen uitwerkingen en berichten. Reacties op je berichten en uitwerkingen dien je zelf goed te keuren (toe te laten tot de site). Natuurlijk kun je desgewenst ook een reactie verwijderen. In dat geval is het wel zo netjes om degene die de reactie heeft geschreven even een mail te sturen.

Bij de link die ik na je registratie naar je toestuur is ook een link ingesloten naar enkele mp4-videos waarin wordt uitgelegd op welke manier je jouw opdrachtverwerkingen op deze website kunt publiceren.

Publicaties die naar mijn idee niet door de beugel kunnen, zal ik -nadat ik een mail naar je toegestuurd heb- verwijderen.