CURSUS documentaire fotografie

SAMEN VERHALEN VERTELLEN

DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE KUN JE LEREN

Het E-boek ‘SAMEN VERHALEN VERTELLEN’ is 30 september 2021 verschenen. Het is een boek in A4 formaat en 280 pagina’s dik en het gaat over documentaire fotografie. Bij het boek kun je ook gebruik maken van een website. Op de website kunnen lezers/cursisten hun uitwerkingen van opdrachten en eventuele andere informatie delen.

DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE ….. Uit de serie ‘where is my love’ | © Peter van Tuijl

enkele reacties van lezers/cursisten over documentaire fotografie

“De kracht van de cursus is dat je de theorie koppelt aan concrete en aansprekende voorbeelden. Het doornemen van leerstof heb ik telkens als een traktatie ervaren. Vaak wachtte ik in ongeduld op de volgende paragraaf.” [Willy]

“Doordat ik deze zomer met vakantie ben vertrokken en pas vorige week ben thuisgekomen van de laatste reis heb ik de laatste paragrafen toen niet afgemaakt. Vanavond heb ik dat alsnog gedaan. Het is een mooi en vooral leerzaam geheel geworden waaraan ik met veel plezier heb deelgenomen. Chapeau!” [Wim]

“Ik heb erg genoten van je lessencyclus. Waar ik wel eens heb gezegd dat ik moeite had met de afwisseling van de niveaus in de lessen, kom ik daar op terug. Je neemt juist ook beginners mee die zich nog willen/moeten oriënteren op de richting die zij met hun fotografie willen inslaan. De titel van de cyclus geeft de suggestie dat het om een bepaald soort fotografie gaat, maar m.i. is het veel meer dan dat. Het is een pleidooi voor “serieuze” fotografie die ergens over gaat. Je maakt duidelijk dat zowel journalistieke als conceptueel/autonome werkwijzen allemaal tot het domein van de DF kunnen behoren en dat ook de genrebenadering van portret, landschap of stilleven onder de paraplu van DF kunnen vallen. Is het daarmee nog onderscheidend? Zeker wel ! Het verschil zit hem m.i. in de intentie van de fotograaf, de behoefte om een verhaal te vertellen.” [Louis]

Voor mij was deze Documentaire Fotografie lessen de 1e op dit gebied. Ik vond het zeer uitgebreid. Ik ben blij dat er een e-book komt, ik maakte zelf al notities maar een naslagwerk is voor mij belangrijk. Vooral omdat het niet mijn “dagelijkse” fotografie is. [Gery]

Het was allemaal zeer leerzaam en duidelijk, ik zou zo’n zelfde lesprogamma ook graag voor “creatieve fotografie”. Volgen. Sommige delen waren echter ook bruikbaar voor andere takken van fotografie dan documentaire fotografie. [Rosemary]

Het cursusboek over documentaire fotografie, 280 pagina’s dik, bestaat uit 6 hoofdstukken met in totaal 25 paragrafen. Het E-boek is gratis beschikbaar en kun je aanvragen via het aanvraagformulier

DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE … Uit de serie ‘relaties’ | © Peter van Tuijl
volg de cursus documentaire fotografie in eigen tempo!

Voor een eerste indruk van het leerboek over documentaire fotografie kun je hier enkele pagina’s bekijken. Inmiddels hebben zich al bijna 1000 geïnteresseerden gemeld, geregistreerd en het E-boek gedownload. Versie 1.1 van het boek is sinds 1 juli 2022 beschikbaar. Overigens is deze versie slechts op enkele taalonderdelen gewijzigd.

Op de -bij het boek behorende- website kunnen uitwerkingen van opdrachten en andere informatie gedeeld worden. Het boek kan ook zonder de website gebruikt worden.

Met de aanschaf van het E-boek documentaire fotografie word je geregistreerd als cursist van de lessencyclus Documentaire Fotografie. Ik schrijf je in met je naam (voornaam en achternaam) en geef je een voorlopig wachtwoord. Dat wachtwoord kun je zelf wijzigen. Ook in een later stadium kun je je wachtwoord altijd wijzigen. Bovendien wordt je emailadres in de database opgenomen.

Je krijgt rechten als auteur om opdrachten die je in het kader van de lessencyclus maakt, zelf te publiceren op de website. Je auteursrechten blijven beperkt tot eigen uitwerkingen en berichten. Reacties op je berichten en uitwerkingen dien je zelf goed te keuren (toe te laten tot de site). Natuurlijk kun je desgewenst ook een reactie verwijderen. In dat geval is het wel zo netjes om degene die de reactie heeft geschreven even een mail te sturen.

Bij de link die ik na je registratie naar je toestuur is ook een link ingesloten naar enkele mp4-videos waarin wordt uitgelegd op welke manier je jouw opdrachtverwerkingen op deze website kunt publiceren.

Publicaties die naar mijn idee niet door de beugel kunnen, zal ik -nadat ik een mail naar je toegestuurd heb- verwijderen.