COACHING

MENTORAAT

Ontwikkel je fotografie individueel – samen in een groep

Met veel plezier begeleid ik al vanaf begin jaren negentig fotografen in mentoraten.

Fotografen die zich (verder) willen ontwikkelen, nieuwe wegen willen inslaan, willen (leren) reflecteren, seriematig of in projectvorm willen werken of buiten hun comfortzone willen treden, kunnen prima terecht in de trajecten van een mentoraat.

Elke deelnemer formuleert zijn eigen project en leervraag. Daar gaan we mee aan de slag, waarbij de focus ligt op de individuele opdracht. Maar tegelijkertijd is het leren van en met elkaar zowel procesmatig in de aanpak als inhoudelijk in fotografisch opzicht. De groep als zodanig vind ik derhalve ook van grote waarde binnen een mentoraat.

Het mentoraat volg je gedurende vijf of zes avonden met een tussenliggende periode van ongeveer 6 weken. Tussentijds werk je aan je gekozen opdracht. De groep bestaat uit 8 tot 12 personen.

Klik hier voor een wat uitgebreidere beschrijving


MASTERCLASS DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE

Vertel je verhalen met veel zeggingskracht

Werk zelf aan een nieuwe documentaire serie in vijf avonden in een groep van fotografen die zich allemaal op een of andere manier aangetrokken voelen tot de documentaire fotografie.

Rudi met zijn ouders in de keuken.

Ik ontmoette Rudi ’s ochtends vroeg in de bus. Hij kwam ook uit Ulft, net als ik. Hij was op weg naar zijn werk in Doetinchem, ik op weg naar FOAM in Amsterdam. Als nel raakten we in gesprek en hij vertelde me dat hij vrijgezel was en dat hij sinds een aantal jaren wat tattoos liet zetten. Nu mocht het van zijn ouders, vertelde hij. Rudi werd dat jaar 50 en woonde nog thuis. Deze kortstondige ontmoeting was het begin van een klein project waar ik iets van zijn thuissituatie in beeld bracht. Deze twee foto’s geven al aardig de kern weer waarover het project ging.

Rudi op zijn eigen kamer

Binnen de Documentaire Fotografie willen we vooral verhalen vertellen. Grote en kleine verhalen over wat we in onze samenleving aantreffen. waarover we ons verwonderen of waarover we een mening hebben en ons willen uitspreken.

Of gewoon omdat het ons raakt. Dat raken hoeft niet in grote thema’s te zitten. Over de buurt waar je woont, kun je bijvoorbeeld prima een verhaal vertellen. Het dagelijks leven dichtbij of veraf is voor ons, documentair gerichte fotografen, het werkveld.

Tijdens de workshop zullen verschillende voorbeelden van documentaire fotografie worden behandeld; niet zozeer om ze ‘na te apen’ of te kopiëren maar vooral om van hun aanpak en beeldstijl te leren en dat te vertalen in eigen beelden. In de workshop stel je, weliswaar met hulp, je eigen thema of onderwerp op en werk je dat uit in een plan van aanpak én voortgang.

Je gaat natuurlijk aan de slag met je camera maar een oriëntatie of onderzoek mag aan het begin zeker niet ontbreken. Gaandeweg reflecteren we in de groep op het gemaakte werk. Tijdens het proces verwachten we zeker nog geen kant en klare foto’s. Juist het onderzoekende staat centraal. Dat betekent ook dat we met kleine foto’s werken en aan de hand van ‘contactsheets’ ook kijken naar reeksen van je foto’s. Uiteindelijk mondt de workshop uit in een uitgewerkte documentaire fotoserie.

De eindpresentatie -bijvoorbeeld in een boek, losse foto’s, tekst, film of in een combinatie daarvan- komt uiteraard ook aan de orde.

De avonden worden gepland met een tussenperiode van ongeveer 6 weken.


MASTERCLASS BEELDSTIJL

Ontwikkel je eigen stijl, maak je foto’s krachtiger, word duidelijker in wat je te vertellen hebt!

In begeleidingstraject BEELDSTIJL & SERIES werkt elke deelnemer aan één serie met een herkenbare beeldstijl. De cursus is gericht op de vergroting van kennis en kunde m.b.t. beeldtaal en beeldstijl. We doen dat aan de hand van theorie, praktische gerichte oefeningen en het zelf werken aan en het afronden van één serie met herkenbare beeldstijl. De cursus wordt gegeven aan groepen (minimaal 8 en maximaal 12 fotografen) en omvat 5 avonden.

Meer info: BEELDSTIJL & SERIE


COACHING

BEGELEIDING INDIVIDUEEL OP MAAT

‘wegwijzer’

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kiest voor een persoonlijke begeleiding of coaching. De een wil graag met een coach praten en feedback krijgen over een serie (in wording), een ander wenst zijn/haar beeldstijl met hulp van een coach verder te ontwikkelen. Ook kan het zijn dat iemand met een persoonlijke coach ‘in gesprek wil’ en daarin de focus wil leggen op de creatieve en/of inhoudelijke kant van de fotografie. Of gewoon een kort contact en steuntje in de rug om eventuele ‘onzekerheden’ te ontzenuwen.

Zoveel verschillende redenen betekenen ook dat de wens en ideeën van de fotograaf met betrekking tot de begeleiding/coaching voorop staat.

In een eerste contact, dat doorgaans digitaal kan, komt dat aan de orde. Ook het vervolg van de begeleiding zal voor een belangrijk deel kunnen via de mail of ‘zoomoverleg’. Wellicht is het wenselijk om tussentijds een direct contact te plannen om het fotowerk ook daadwerkelijk op de ‘hand’ te zien.Algemeen

Fotogroepen die bij de Fotobond [het centrum voor de vrijetijdsfotografie] zijn aangesloten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een subsidie krijgen voor groepsbegeleiding. Zie de website van de Fotobond.

Voor verdere vragen omtrent de masterclasses of begeleiding op maat kun je contact met me opnemen via het contactformulier of stuur me rechtstreeks een email neem telefonisch contact met me op [0651083326].