IN BETWEEN

In dit project draait het om mensen in termen van herinneringen en verwachtingen. Het betreft ouderen waarvan ik bijzondere herinneringen en verwachtingen wil vastleggen. De andere invalshoek gaat over personen die tijdens hun leven een ernstige situatie hebben meegemaakt waardoor hun leven plotsklap sterk is veranderd. Dat kan fysiek zijn maar ook op het mentale vlak.

Voor herinneringen wil ik mensen interviewen en fotograferen (portret) die tussen 1930 en 1940 geboren zijn, de vooroorlogse generatie. Het gaat me niet zozeer om de herinnering van de oorlogsjaren, maar meer om de periode van de wederopbouw en hun levensjaren daarna. Was er een gelukkigste periode en wat was belangrijk voor hen. Niet zozeer wat er feitelijk gebeurde -alhoewel je dat wel nodig hebt in het gesprek- maar meer het gevoelsmatige dat nu, na zoveel jaren, nog overheerst. Het lijken herinneringen maar meer nog zijn het hedendaagse gevoelens die gekoesterd worden ten aanzien van een lang vervlogen tijd.

Ook met de mensen waarvoor de term IN BETWEEN een andere betekenis heeft, wil ik graag in gesprek. Mensen die op een bepaald moment met een ingrijpende negatieve gebeurtenis zijn geconfronteerd. Een gebeurtenis die hun leven getekend heeft, compleet veranderd en een punt markeert van ‘voor en na’. Met deze mensen wil ik het over de kracht hebben waardoor het leven -na die ervaring- nog meer betekenis heeft dan voorheen. Ik probeer dat zichtbaar te maken in twee beelden. De beelden maak ik in overleg met de persoon. Hij of zij is mede vormgever van de fotografie.

Eind 2019 maakte ik in het kader van IN BETWEEN met Bianca Pauline deze portretten en schreef ik later het gedicht naar aanleiding van haar verhaal.

Herwonnen zelf

door pijn verlamd
je beeld verbergen
ogen die niet meer sluiten
de spiegel geeft een monsterbeeld

een jaar lang verborgen
de spiegel beplakt
de wereld buitensluiten
verborgen voor eenieder die je liefhebt

wonderwel
angst maakt plaats
langzaam, langzaam
hoop glinstert

na het jaar
zie ik mezelf
nog getroffen
maar minder

ik sta stil
maar kijk voorwaarts
ben vrij om mezelf te zijn
dromend kiezen voor het nieuwe

[tekst/fotografie Peter van Tuijl]


On going ….

Als u interesse heeft om misschien met dit project mee te willen doen dan bent u van harte welkom om daar verder over te praten. Stuur me dan een mail (info@fotopetervantuijl.nl) of neem telefonisch (06 51 08 33 26) contact op.