Van A naar W

in 2020 opgestart

corona ….. vertraging

nu snel weer ongoing

Ik werk graag aan wat langer lopende fotoprojecten. Projecten waarin de mens centraal staat. De focus ligt op het dagelijkse leven van mensen die gewoon -en daarom bijzonder- zijn.

Een van mijn nieuwe projecten is ‘Van Aalten naar Winterswijk’. Ik leg het Achterhoekse landschap tussen de twee steden vast, ik ontmoet terloops mensen, soms zoek ik ze daarna op, en ik fotografeer bepaalde activiteiten of dagelijkse gebeurtenissen in zowel Aalten als Winterswijk.

Ik beschouw het zelf als een soort van roadtrip -maar dan vaak op de fiets of lopend tussen A en W- waar ik me laat verrassen en verwonderen door momenten van licht, ontmoetingen, veranderingen, etc.

Ik kijk met een kinderlijke nieuwe blik naar de omgeving. Het is een bijna oervorm van het maken van een documentaire.

Ik heb ook al enkele bezoeken gebracht aan mensen in het gebied. Dan laat ik het minder afhangen van het toeval. Dat geeft een zeker houvast in de documentaire en die foto’s kunnen ankerpunten zijn voor het ‘verhaal’.

Maar ook op zoek naar mensen die nog niet in mijn blikveld zijn verschenen. Zo zou het mooi zijn om ‘de oudste inwoner’ (of een van de oudste) in het gebied te fotograferen of de ongetrouwde kippenboer [zijn ze er nog?) die met zijn zuster of broer een boerderij runt. Op zoek naar de man of vrouw die prachtige kunstwerken maakt, wel of geen professioneel kunstenaar maakt mij niet uit. Eigenlijk ben ik op zoek naar gewone mensen. Bijzonder zijn, daar past wat mij betreft eigenlijk iedere mens wel in. Met deze mensen wil ik graag in gesprek. Geen ellenlange gesprekken maar voldoende om een treffend locatieportret te maken.

Waar leidt dit toe
Ik maak een boek met nu nog als werktitel ‘van A naar W. Werktitel maar het begint ook steeds beter te klinken dus misschien wordt het wel dé titel van het project. Het wordt een boek -in eigen beheer- met een relatief kleine oplage. Een fotoboek maar er komen ook korte verhalen in. Anvankelijk wilde ik dat het boek in de tweede helft van 2021 zou verschijnen. Maar door corona gaat die vlieger allang niet meer op. Ik mik nu op ergens in 2022. Mijn wens is om naast het boek een expositie in te richten, bij voorkeur in de regio natuurlijk.


Het boek wordt uitgeven in eigen beheer, zonder winstoogmerk. De drukkosten van het boek probeer ik te bekostigen door crowdfunding en verkoop van de boeken en eventueel het vinden van subsidie/sponsoring. Er wordt geen winst beoogd. Mocht die er wel zijn, dan zal ik deze schenken aan een goed doel in deze regio (bijvoorbeeld jeugdwerk, ouderenzorg, …). Maar goed zover is het allemaal nog niet.

Zowel door persoonlijke omstandigheden als andere activiteiten heb ik nog geen vervolg gegeven aan dit project. Met wat ik nu aan materiaal heb is heel goed een kleine expositie te maken. In het voorjaar 2023 maak ik vooralsnog een magazine ‘van A naar W’ en mogelijk dat ik het project daarna zal afronden.

Als u ook in beeld wilt komen dan bent u van harte welkom om contact met me op te nemen (via de mail info@fotopetervantuijl.nl of telefonisch 06 51083326).

Ook als u van betekenis wilt zijn in het kader van sponsoring hoor ik dat natuurlijk graag!